Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Ръководство на Борда

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

съ-Координатори на Борда

Институт за изследвания в образованието – Асенка Христова, изп. директор и

Областния управител на Враца – Малина Николова

Членове на КЕ за

ОА Враца – Върбинка Борисова

ОА Ловеч – Нели Митева

и ОА Монтана – Галя Донова-Иванова

 

Ако имате въпроси, коментари или предложения, моля, обръщайте се към членовете на Координационния екип по области или към съ-Координаторите.

Имейл: info@obrazovanie-biznes.net