Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Екип

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Павлина Петрова

Изпълнителен директор на Форум
info@obrazovanie-biznes.net

Асенка Христова

изпълнителен директор на Институт за изследвания в образованието
info@obrazovanie-biznes.net

Малина Николова

Областен управител на област Враца
info@obrazovanie-biznes.net

Ваня Събчева

Областен управител на област Ловеч
info@obrazovanie-biznes.net

Росен Белчев

Областен управител на област Монтана
info@obrazovanie-biznes.net