Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Дейности

Event and Traditions

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life.

Student Activities

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Social Life

Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts.

Transportations

There are many options to travel in the campus.

There live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic. It is a paradise matic country, in which roasted parts of sentences fly into.

Parking

More than 1000 parking lots avilable in the west side of the compus. The parking is available 24 hours with 24hours security. We make sure that everything is under control.

The Campus Experience

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Изследване

на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) в областите Ловеч, Враца и Монтана

Събиране

на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на ПОО

Картографиране

на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“

Създаване

на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”

Стариране

на текущата работа на Борда

Образованието е форма на пълноценен духовен, интелектуален, социален и емоционален живот, която зачита личността на ученика, възпитава го в ценности, пита го какво иска и от какво се нуждае, в която учениците развиват потенциала си и практикуват отговорност и свобода.

"Не за училището — за живота да се учим!"Луций Аней Сенека