Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Дейности на Борда

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Дейности на Борда

Дейност:

Подготвя се среща на членовете на СРБ „Образование-Бизнес”, която ще се проведе през месец май 2021 г. с предварителен дневен ред:

  • Проблеми и предизвикателства пред подобряване на бизнес средата в трите области и България в среда на КОВИД 19.
  • Проблеми и предизвикателства пред професионалните гимназии в трите области и България в среда на КОВИД 19.
  • Перспективи пред бизнеса и ПОО в областите и България
  • Идеи за сътрудничество в рамките на Борда
  • Привличане на нови членове

Дневният ред е индикативен към момента на планиране на срещата.

Дейност:

Публикувани са Препоръките за подобряване на политиките в областта на професионалното образовние и обучение – виж тук.

Дейност:

Одобрена е Стратегия и Структура за развитие  на Северозападен регионален борд „Образование Бизнес” – виж тук

Дейност:

В края на обществените обсъждания на Стратегията и Структурата за развитие на Северозападен регионален борд „Образование Бизнес”, провели се на 15.10.2020 г., от 11 ч. в сградата на Областна администрация Ловеч и Фейсбук, нa 16.10.2020 г. от 10:00 в ЗУУМ и на 16.10.2020 г. от 15:00 ч. в сградата на Областна администрация Монтана и ЗУУМ, беше избрано ръководството – Координационен екип на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”, както следва:

За съ-Координатори са избрани:

– Институт за изследвания в образованието – Асенка Христова, изп. директор и

– Областния управител на Враца – Малина Николова

За Членове на КЕ са избрани:

ОА Враца – Върбинка Борисова

ОА Ловеч – Нели Митева

и ОА Монтана – Галя Донова-Иванова