Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“
Обща стойност: 79 833.38 лв., от които 67 858.37 лв. от Европейски социален фонд и 11 975.01 лв. национално съфинансиране
Бенефициент: Форум за наблюдение и анализ на публични политики

Институции

Образование

Бизнес

Социализиране

Филтър
Избрани членове
Search
Generic filters
Област
Администрация
Училища
Други видове
Бизнес
Направление

Включи се

Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

е иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Целите на проекта

са (1) да съдейства за повишаване на ефективността на междусекторното взаимодействие в областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана, (2) да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области и (3) да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности.

Голямата ни амбиция е след структурирането на Борда в рамките на проекта, той да се разшири и ще привлече за участие нови области от Северозападен район за планиране, а впоследствие да покрие цялата страна

Дейности

Изследване

на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите

Повече

Събиране

на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти

Повече

Картографиране

на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“

Повече

Създаване

на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”

Повече

Стариране

на текущата работа на Борда

Повече

Новини & Събития

Прочете всички новини

Дейности на Борда

Дейност:

Подготвя се среща на членовете на СРБ „Образование-Бизнес”, която ще се проведе през месец май 2021 г. с предварителен дневен ред:

  • Проблеми и предизвикателства пред подобряване на бизнес средата в трите области и България в среда на КОВИД 19.
  • Проблеми и предизвикателства пред професионалните гимназии в трите области и България в среда на КОВИД 19.
  • Перспективи пред бизнеса и ПОО в областите и България
  • Идеи за сътрудничество в рамките на Борда
  • Привличане на нови членове

Дневният ред е индикативен към момента на планиране на срещата.

Вижте всички дейности >>

 

Присъединете се

Представяне

Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Създаване
Изпълняване
Финансиране
ОП „Добро управление” 2014-2020

Северозападен Регионален Борд Образование-Бизнес

се създава в рамките на Проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 – Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява

от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация – Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Проектът е на стойност 79 833.38 лв.

безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 858.38 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975.00 лв.

Повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020

политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020 (eufunds.bg)

Undergraduate

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally.

Graduated & Professional

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally.

Scholarships & Financial AID

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally.

Scholarships & Financial AID

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally.

Donation helps us

The Campaign for the Kingster University is the largest fundraising campaign in history. With a historic $1 billion goal, the campaign is expanding U of T’s global leadership capacity.
Please activate "The Events Calendar" plugin to use this item

Subscribe To Newsletter

Get updates to news & events
Please install and activate the "Newsletter" plugin to show the form.

Search For Courses